Misverstanden over het verkeersreglement

21/04/2016

Er bestaan nogal wat misverstanden over de regelgeving voor de zwakke weggebruikers. Hieronder ontkrachten we enkele hardnekkige “mythes”.

“Verkeerslichten voor auto’s tellen niet voor fietsers”

Fout: Wanneer een driekleurig verkeerslicht (zonder het silhouet van een fietser) rechts naast het fietspad staat, dan geldt dit ook voor de fietsers. Zij moeten voor dit rode verkeerslicht stoppen.

“Fietsers zijn altijd in hun recht”

Fout: Wanneer een fietser betrokken is in een verkeersongeval en lichamelijk letsel oploopt, dan zal de verzekering van de tegenpartij deze schade moeten vergoeden. Dat geldt evenwel niet voor de materiële schade (met uitzondering van de kledijschade). Indien de fietser een fout beging, zal hij opdraaien voor de eigen materiële schade en schade aan derden.

“Fietsers hebben voorrang wanneer ze over het zebrapad fietsen”

Fout: Als fietser heb je geen voorrang op het zebrapad. Met je fiets aan de hand kun je het zebrapad als voetganger gebruiken en voorrang genieten. Let wel op: bij gebruik van het zebrapad mag je als fietser de voetgangers niet hinderen.

“Fietsers hebben voorrang wanneer ze gebruik maken van de oversteekplaats voor fietsers”

Fout: Fietsers mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven en moeten rekening houden met de naderende voertuigen. Ze hebben dus geen voorrang.

“Is er een maximumsnelheid voor fietsers?”

Fietsers moeten zich aan de verkeersregels houden, dus ook aan de snelheids-limieten. Daarnaast is er een algemene bepaling in de wegcode (art. 10.1.1°) die stelt dat elke bestuurder zijn snelheid moet regelen volgens de omstandigheden (andere weggebruikers, weersomstandigheden, plaatsgesteldheid, het zicht, de staat van de weg, …).

“Wat is de reglementaire uitrusting van een fiets?”

Elke fiets moet uitgerust zijn met een bel, een voor- en achterrem, een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan. Op deze regel zijn er enkele uitzonderingen. Hierover vind je alles op de controlefiche “wettelijke uitrusting fietsen”.

“Fietsers mogen altijd gebruik maken van het trottoir”

Fout: Enkel wanneer er geen fietspad is, je rechts in de te volgen rijrichting rijdt en voorrang verleent aan de andere weggebruikers, mag je het trottoir gebruiken. Maar dat mag enkel buiten de bebouwde kom.